Kontaktné údaje

Kontaktné údaje
zriaďovateľa


Ekofond SPP, n.o.
Mlynské nivy 4924/44A
821 09 Bratislava - Ružinov

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Registračné číslo:
OVVS-106081/516/2018-NO
Registrový úrad:
Okresný úrad Bratislava
IČO: 52116166

e-mail: info@ekofondspp.sk
tel.: +421 2 6262 2031
Celkovo 5 expozícií výstavy SMART ENERGIA nájdete tu

Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava zobraziť na mape

Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, 917 01 Trnava
zobraziť na mape

Spojená škola
Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
zobraziť na mapeStredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
zobraziť na mape

Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2, 011 62 Žilina
zobraziť na mape