113585
0 kg CO2
bolo ušetrených k dnešnému dňu predsavzatiami našich návštevníkov

O výstave SMART ENERGIA

Prečo SMART ENERGIA?

Jednou z tém, ktoré u nás, ale aj vo svete, v súčasnosti rezonujú najviac, je udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. Veľký význam podpory týchto oblastí si už niekoľko rokov uvedomuje aj Slovenský plynárenský priemysel. Dôkazom toho je, okrem iného, aj založenie a financovanie EkoFondu v roku 2007, neinvestičného fondu zameraného na podporu environmentálnych projektov a správne hospodárenie s energiou. V súčasnosti jeho poslanie a víziu napĺňa Ekofond SPP, n.o. a naďalej bude spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti. Ekofond SPP, n.o. je nová nezisková organizácia, ktorá je pokračovateľom neinvestičného fondu EkoFond, n.f.. Veríme, že jedným z možných riešení problémov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia je efektívne a rozumné využívanie energie - my aj energia, teda musíme byť SMART.

Pre koho je výstava?

SMART ENERGIA je určená najmä pre skupiny žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí zvažujú štúdium technických smerov na strednej škole. Ak ich láka oblasť energetiky a služieb s tým súvisiacich, veľmi zaujímavou, či už z hľadiska budúceho uplatnenia, ale aj príspevku k ochrane životného prostredia, je určite možnosť študovať na jednej z tých zaujímavých stredných škôl, ktoré vyučujú 4-ročný študijný odbor s maturitou - technik energetických zariadení budov (TEZB). Tento študijný odbor odráža nové trendy v oblasti moderných technických energetických zariadení na báze zemného plynu v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie. Zoznam škôl s možnosťou študovať odbor TEZB nájdete kliknutím na https://www.ekofond.sk/tezb.html

Čo u nás nájdete?

Základ výstavy SMART ENERGIA tvorí 7 interaktívnych exponátov, navrhnutých Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Tieto exponáty sú umiestnené v Pavilóne súčasnosti v Slovenskom plynárenskom múzeu v Bratislave, nájdete ich však aj na vybraných stredných školách vyučujúcich študijný odbor TEZB v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline. Môžete sa tešiť napríklad na Simulátor klimatickej zmeny, Energo stacionárny bicykel, ale aj Eko dom vo virtuálnej realite.

Aké sú naše ciele?

1. vysvetliť súvislosti v oblasti výroby, prepravy, využitia energie vyrobenej z rôznych zdrojov a podporiť aktivity, zamerané na ochranu životného prostredia,

2. poskytnúť účastníkom výstavy prehľad v oblasti využívania rozličných zdrojov energie,

3. inšpirovať návštevníkov k realizácii zmien smerujúcich ku zvyšovaniu energetickej efektívnosti v bežnom živote,

4. motivovať účastníkov k prehodnoteniu niektorých ich energetických nárokov a návykov,

5. podporiť školy, na ktorých je zriadený študijný odbor technik energetických zariadení budov vo vzdelávaní svojich študentov v oblasti rozširovania vedomostí o rôznych zdrojoch energie a ich vplyve na životné prostredie ako aj vo vzdelávaní tých žiakov základných škôl, ktorí sa môžu v budúcnosti stať študentami týchto stredných škôl a tohto študijného odboru.