41251027
0 kg CO2
bolo ušetrených k dnešnému dňu predsavzatiami našich návštevníkov

O výstave SMART ENERGIA

Prečo SMART ENERGIA?

Jednou z tém, ktoré u nás, ale aj vo svete, v súčasnosti rezonujú najviac, je udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. Veľký význam podpory týchto oblastí si už niekoľko rokov uvedomuje aj Slovenský plynárenský priemysel. Dôkazom toho je, okrem iného, aj založenie a financovanie EkoFondu v roku 2007, neinvestičného fondu zameraného na podporu environmentálnych projektov a správne hospodárenie s energiou. V súčasnosti jeho poslanie a víziu napĺňa Ekofond SPP, n.o. a naďalej bude spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti. Ekofond SPP, n.o. je nová nezisková organizácia, ktorá je pokračovateľom neinvestičného fondu EkoFond, n.f.. Veríme, že jedným z možných riešení problémov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia je efektívne a rozumné využívanie energie - my aj energia, teda musíme byť SMART.

Pre koho je výstava?

SMART ENERGIA je určená najmä pre skupiny žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí zvažujú štúdium technických smerov na strednej škole. Ak ich láka oblasť energetiky a služieb s tým súvisiacich, veľmi zaujímavou, či už z hľadiska budúceho uplatnenia, ale aj príspevku k ochrane životného prostredia, je určite možnosť študovať na jednej z tých zaujímavých stredných škôl, ktoré vyučujú 4-ročný študijný odbor s maturitou - technik energetických zariadení budov (TEZB). Tento študijný odbor odráža nové trendy v oblasti moderných technických energetických zariadení na báze zemného plynu v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie. Zoznam škôl s možnosťou študovať odbor TEZB nájdete kliknutím na https://www.ekofondspp.sk/tezb.html

Čo u nás nájdete?

Základ výstavy SMART ENERGIA tvoria interaktívne exponáty, ktoré sú umiestnené v Pavilóne súčasnosti v Slovenskom plynárenskom múzeu v Bratislave, nájdete ich však aj na vybraných stredných školách vyučujúcich študijný odbor TEZB v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline. Môžete sa tešiť napríklad na Simulátor klimatickej zmeny, Energo stacionárny bicykel, ale aj Eko dom vo virtuálnej realite.

Ak sa chcete výstavy so svojimi študentami zúčastniť, stačí keď kliknete na Rezerváciu výstavy.

Aké sú naše ciele?

1. vysvetliť súvislosti v oblasti výroby, prepravy, využitia energie vyrobenej z rôznych zdrojov a podporiť aktivity, zamerané na ochranu životného prostredia,

2. poskytnúť účastníkom výstavy prehľad v oblasti využívania rozličných zdrojov energie,

3. inšpirovať návštevníkov k realizácii zmien smerujúcich ku zvyšovaniu energetickej efektívnosti v bežnom živote,

4. motivovať účastníkov k prehodnoteniu niektorých ich energetických nárokov a návykov,

5. podporiť školy, na ktorých je zriadený študijný odbor technik energetických zariadení budov vo vzdelávaní svojich študentov v oblasti rozširovania vedomostí o rôznych zdrojoch energie a ich vplyve na životné prostredie ako aj vo vzdelávaní tých žiakov základných škôl, ktorí sa môžu v budúcnosti stať študentami týchto stredných škôl a tohto študijného odboru.