113585
0 kg CO2
bolo ušetrených k dnešnému dňu predsavzatiami našich návštevníkov

Ekofond SPP, n.o.

je nová nezisková organizácia, ktorá je pokračovateľom neinvestičného fondu EkoFond, n.f.. Tento bol zriadený SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Od svojho vzniku finančne podporil množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Podpora fondu bola zameraná na nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou boli najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia.

Ekofond SPP, n.o. ako priamy pokračovateľ fondu bude napĺňať jeho poslanie a víziu a naďalej bude spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Študijný odbor TEZB

poď študovať momentálne jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce a kariéru budeš mať istú!
dozvedieť sa viac

Výstava SMART ENERGIA

SMART ENERGIA je unikátna výstava, ktorá zábavnou formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov, poukazuje na dôležitosť ochrany životného prostredia.
dozvedieť sa viac

Projekt neSPPíme, bzučíme

prostredníctvom tohto projektu prispievame k ochrane životného prostredia, realizujeme výskumné úlohy, podporujeme naše vzdelávanie a vzdelávanie našich detí.

Projekt Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy.
dozvedieť sa viac